Tarieven

Advocatenkantoor Swart hanteert een uurtarief van € 175,00, te verhogen met 5% kantoorkosten, te verhogen met 21% B.T.W.

Verder komen voor rekening van de cliënt kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels bij (semi)overheidsinstanties, deurwaarderskosten, griffierechten en andere kosten aan derden. Afhankelijk van de soort zaak en de specifieke werkzaamheden is het mogelijk om een prijsafspraak te maken.

Voor mediations geldt het bovenstaande tarief.

Naamswijziging: aangezien de Raad voor Rechtsbijstand in principe geen toevoeging verstrekt voor een procedure tot naamswijziging geldt voor dergelijke procedures een apart tarief, namelijk: € 960,=. Dit is inclusief € 297,= aan griffierecht en € 663,= aan honorarium inclusief kantoorkosten en 21% B.T.W. Dit tarief geldt voor zaken met een maximum aantal uren van 5. Indien een zaak meer tijd vereist dan 5 uur, zullen daar aanvullende afspraken over gemaakt worden.

Interieur Advocatenkantoor Swart

Rechtsbijstand

Indien een cliënt in aanmerking komt voor door de Staat gefinancierde rechtsbijstand geldt het volgende: Advocatenkantoor Swart bespreekt samen met een cliënt op basis van zijn/haar inkomensgegevens en diens vermogen de mogelijkheid om voor een “toevoeging” in aanmerking te komen. Indien geschat wordt dat de cliënt voor door de Staat gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt een aanvraag ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand te ‘s-Hertogenbosch.

De Raad voor Rechtsbijstand oordeelt op basis van de gegevens betreffende het inkomen en vermogen verstrekt door de Belastingdienst of de cliënt in aanmerking komt. De Raad neemt in beginsel het inkomen en vermogen van twee jaar voor het jaar van de aanvraag mee in de beoordeling.

De meest actuele tarieven vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Eigen bijdrage

Gehuwd/
Samenwonend/
Eenoudergezin

 

Alleenstaand

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar

----------------------------------------------------

 

 

t/m € 19.800

€ 203

t/m € 27.500

€ 19.801 - € 20.500

€ 373

€ 27.501 - € 28.500

€ 22.501 - € 21.600

€ 533

€ 28.501 - € 29.800

€ 21.601 - € 23.500

€ 694

€ 29.801 - € 33.300

€ 23.501 - € 27.900

€ 853

€ 33.301 - € 39.400

Mocht de cliënt in het peiljaar 2018 een veel hoger inkomen hebben gehad dan in 2020, dan kan de cliënt een verzoek om peiljaarverlegging indienen bij de Raad. De formulieren hiervoor zijn beschikbaar op de website van de Raad.

Korting op eigen bijdrage

Op de eigen bijdragen vermeld in het overzicht kunt u een korting van € 53,00 krijgen indien u aan Advocatenkantoor Swart bent doorverwezen door het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket stelt naar aanleiding van uw vraag een diagnosedocument op. Met dit document kan Advocatenkantoor Swart een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De Raad zal bij het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage rekening houden met de korting voornoemd.

Het Juridisch Loket kunt u bereiken via 0900 – 8020.

NEEM CONTACT MET ONS OP

ADVOCATENKANTOOR SWART IS WERKZAAM IN DIVERSE RECHTSGEBIEDEN. 
NEEM CONTACT OP VOOR EEN AFSPRAAK!

Logo Advocatenkantoor Swart

Vughtstraat 3, 4701 NJ Roosendaal

MfN Registermediator
De Geschillencommissie
NMv de beroepsvereniging voor professionals in mediation
High Trust keurmerk.