Onderneming- en verbintenissenrecht

Ondernemingsrecht is de grote noemer voor veel juridische aangelegenheden die kunnen spelen tussen ondernemers. Voorbeelden zijn: geschillen omtrent de uitleg van een overeenkomst, algemene voorwaarden, een geschil uit onrechtmatige daad, het aanvragen van een faillissement of het verweer tegen een verzoek tot faillietverklaring.

Het verbintenissenrecht behelst de verbintenissen tussen mensen. U kunt denken aan onrechtmatige daad, overeenkomstenrecht en contractenrecht en overeenkomsten zoals arbeids-, huurovereenkomsten.

Beroepsverenigingen

Mr. Swart is lid van de volgende verenigingen:

  • Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten
  • Nederlandse Mediatorsvereniging
  • Vereniging de Jonge Balie Breda
  • Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
  • Europese Beweging Nederland
  • Vereniging voor Democratisch Europa

 

aangesloten bij

ADVOCATENKANTOOR SWART is aangesloten bij MFN Registermediator

  De Geschillencommissie  

De beroepsvereniging voor professionals in mediation