Arbeidsrecht

Advocatenkantoor Swart staat zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidsrechtelijke kwesties.

Bij arbeidsrecht moet u denken aan alle kwesties rondom:

 • De arbeidsovereenkomst;
 • Arbeidsvoorwaarden;
 • Concurrentiebedingen;
 • Loonvorderingen;
 • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst en andere ontslagprocedures.

Ook kunt u denken aan het bestuderen van de geldigheid van proeftijdbedingen en concurrentiebedingen.

U kunt een beëindigingsovereenkomst op laten stellen, maar u kunt ook een kort geding laten voeren in geval van ontslag op staande voet.

Uiteraard is het streven om tot een oplossing van het geschil te komen zónder tussenkomst van de rechter. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is het mogelijk om u in rechte te vertegenwoordigen.

Het ontslagrecht is ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Wet werk en zekerheid.

Gewijzigde ketenregels

De ketenregels zijn gewijzigd. Een werknemer krijgt eerder een vast contract, omdat de termijn is teruggebracht van 36 naar 24 maanden. Wel blijft de 3 contractenregel bestaan, maar voor een periode van 2 jaar en 6 maanden.

Sinds 1 juli 2015 is een concurrentiebeding alleen geldig indien het is aangegaan in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Alleen als een werkgever in het contract voor bepaalde tijd gemotiveerd aangeeft dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen is het geldig. De rechter zal deze grond echter wel nadrukkelijk toetsen mocht het concurrentiebeding ter sprake komen in een procedure.

Ook is vastgesteld dat een ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag bij langdurige ziekte aangevraagd moet worden bij het UWV. Voor alle andere redenen voor ontslag moet de werkgever naar de kantonrechter. Beëindiging met wederzijds goedvinden blijft bestaan, maar wordt opzegging met schriftelijke instemming van de werknemer genoemd. Verder is een werknemer bij een ontslag op staande voet en bij opzegging door de werkgever verplicht om – naast een kort gedingprocedure om loondoorbetaling te vorderen – een bodemprocedure te starten binnen twee maanden om het ontslag op staande voet te laten vernietigen.

Ontslag vergoeding

De ontslagvergoeding is vervangen door de transitievergoeding waardoor de kantonrechtersformule komt te vervallen. Het bedrag wordt op een andere manier berekend en valt lager uit dan de huidige kantonrechtersformule. Een werknemer heeft recht op een ontslagvergoeding bij een arbeidsovereenkomst met een duur van minimaal 24 maanden (er zijn uiteraard uitzonderingen). Het recht op die vergoeding kan vermeerderd worden met een vergoeding naar billijkheid (bij bijvoorbeeld ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever) Is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, dan is er geen recht op een transitievergoeding.

Een werknemer ontvangt voor iedere zes maanden aan dienstverband een vergoedingsrecht van 1/6 maandsalaris. Vanaf het 10e jaar wordt telkens per 6 maanden ¼ maandsalaris opgebouwd. Het maximum is € 75.000,= of één jaarsalaris als het inkomen hoger was. Voor 50-plussers geldt een overgangsrecht. Voor meer vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Beroepsverenigingen

Mr. Swart is lid van de volgende verenigingen:

 • Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten
 • Nederlandse Mediatorsvereniging
 • Vereniging de Jonge Balie Breda
 • Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
 • Europese Beweging Nederland
 • Vereniging voor Democratisch Europa

 

aangesloten bij

ADVOCATENKANTOOR SWART is aangesloten bij MFN Registermediator

  De Geschillencommissie  

De beroepsvereniging voor professionals in mediation