Advocaat in Tholen

Inwoners van Tholen vinden in advocatenkantoor Swart een advocaat, die zich heeft gespecialiseerd in een breed aanbod aan juridische diensten. Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van jeugdrecht, arbeidsrecht, personenrecht en familierecht. Ook kunt u ons inschakelen als er zich conflicten voordoen, waarop het ondernemingsrecht en bestuursrecht van toepassing is. Door het laagdrempelige karakter van het kantoor en onze snelheid van handelen voelt u zich al gauw serieus genomen. Persoonlijke aandacht is ons speerpunt.

Jeugdrecht

Bij een echtscheiding, waarbij kinderen in het spel zijn, is het noodzakelijk om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden duidelijke afspraken over de kinderen vermeld. Wilt of kunt u zelf geen ouderschapsplan opstellen, dan verzorgt mr. Swart als geaccrediteerd familiemediator dit graag voor u. In eerste instantie zal geprobeerd worden om dit in gezamelijk overleg te bewerkstelligen, wanneer deze pogingen falen, dan wordt de beslissing aan de rechtbank overgelaten. Voor kinderen van 12 jaar en ouder worden deze een verhoor door de rechter afgenomen, om zo de juiste beslissing te kunnen nemen in het belang van het kind.

Arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers kunnen ons inschakelen inzake arbeidsrecht. Bemiddeling is nodig als er conflicten ontstaan over bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen, loonvorderingen, het ontbinden van een arbeidsovereenkomst, of een ontslagprocedure. Wanneer de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan mr. Swart de eiser bij de rechtbank vertegenwoordigen.

Personen- en familierecht

Personen-en familierecht omvat alle zaken die betrekking hebben op relaties tussen mensen. Ingeval van onenigheden, waarbij de gang naar de rechter nodig is, wordt u tijdens de rechtzaak door mr. Swart vertegenwoordigd. Om deze procedure te voorkomen zal allereerst geprobeerd worden om in onderling overleg te komen tot een bevredigende oplossing. Dan moeten de partijen hier wel toe bereid zijn, om het een kans van slagen te geven. De rol van mr. Swart hierin is onderhandelen, adviseren, of mediation.

Onderneming- en verbintenissenrecht

Ondernemingsrecht komt in actie als ondernemers het oneens zijn over onder andere overeenkomsten, algemene voorwaarden of aanvragen voor faillissement. Ook kunt u bij ons terecht voor verbintenissenrecht, de naam zegt het al, dit omvat alle conflicten die voortkomen uit verbintenissen tussen mensen. Dit kunnen bijvoorbeeld meningsverschillen zijn over contracten, arbeidsovereenkomsten of huurovereenkomsten.

Mediation

Mr. Swart is MfN-registermediator en geaccrediteerd familiemediator. Mediation is alleen zinvol als de betrokken partijen medewerking willen verlenen aan het bereiken van een oplossing. Als dit zo is dan is mediation goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Wij verzorgen zowel familiemediation als mediation bij zakelijke conflicten.

Heeft u behoefte aan vakkundig juridisch advies en/of juridische begeleiding? Dan zijn wij uw aangewezen partner.

Beroepsverenigingen

Mr. Swart is lid van de volgende verenigingen:

  • Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten
  • Nederlandse Mediatorsvereniging
  • Vereniging de Jonge Balie Breda
  • Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
  • Europese Beweging Nederland
  • Vereniging voor Democratisch Europa

 

aangesloten bij

ADVOCATENKANTOOR SWART is aangesloten bij MFN Registermediator

  De Geschillencommissie  

De beroepsvereniging voor professionals in mediation