Advocaat in Bergen op Zoom

Klanten uit Bergen op Zoom die op zoek zijn naar een veelzijdige advocaat kiezen voor advocatenkantoor Swart. U kunt bij ons terecht voor juridische bijstand op het gebied van arbeidsrecht, jeugdrecht, personenrecht en familierecht. Ook hebben wij ons gespecialiseerd in ondernemingsrecht en bestuursrecht. Advocatenkantoor Swart is een laagdrempelig kantoor, waar de klant nog als individu en niet als nummer wordt behandeld. Wij nemen graag de tijd voor u, om zo een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Jeugdrecht

Ingeval van scheiding, waarbij kinderen betrokken zijn dient een ouderschapsplan te worden opgesteld, met duidelijke afspraken over de kinderen in het heden en de toekomst. Bent u zelf niet in staat om dit te verzorgen, dan kan mr. Swart als geaccrediteerd familiemediator u hierbij begeleiden. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan zal de rechter uiteindelijk de beslissing nemen. Kinderen van 12 jaar of ouder worden gehoord door de rechter.

Arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers kunnen terecht bij advocatenkantoor Swart. De begeleiding wordt verzorgd bij alle onenigheden over arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen, loonvorderingen en ontbindingen van arbeidsovereenkomsten en ontslagprocedures. In eerste instantie zal geprobeerd worden om partijen onderling tot overeenstemming te laten komen. Lukt dit niet, dan zal mr. Swart de betrokkene in rechte vertegenwoordigen.

Personen- en familierecht

Dit recht heeft betrekking op alles wat met relaties tussen mensen te maken heeft. Als er sprake is van een procedure dan kan mr. Swart u bijstaan, maar ook bestaat de mogelijkheid om te pogen eruit te komen door onderhandelingen, advisering en mediation door advocatenkantoor Swart.

Onderneming- en verbintenissenrecht

Ondernemingsrecht omvat alle juridische zaken die conflicten tussen ondernemers betreffen, zoals onenigheid over overeenkomsten, algemene voorwaarden of de aanvraag van een faillissement of het verzet daartegen. Het verbintenissenrecht omvat de verbintenissen tussen mensen. Bijvoorbeeld onenigheid over contracten, arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten.

Mediation

Mr. Swart is MfN-registermediator en geaccrediteerd familiemediator. Zij bemiddelt als onafhankelijke bemiddelaar tussen partijen die de bereidheid hebben om mee te werken en open staan voor een professionele bemiddeling in het conflict. Voordeel is dat de kosten lager uitvallen dan wanneer een gerechtelijke procedure doorlopen moet worden. mr. Swart is vrijwillige deelnemer aan het project Buurtbemiddeling van WijZijn Traversegroep in Roosendaal en Bergen op Zoom. De mediation heeft betrekking op familiemediation en mediation bij zakelijke geschillen.

Heeft u dus behoefte aan juridisch advies en/of juridische bijstand op uiteenlopende gebieden en wilt u kunnen vertrouwen op deskundigheid en een persoonlijke benadering? Neemt u dan vandaag nog contact op voor nadere informatie en/of een afspraak.

Beroepsverenigingen

Mr. Swart is lid van de volgende verenigingen:

  • Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten
  • Nederlandse Mediatorsvereniging
  • Vereniging de Jonge Balie Breda
  • Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
  • Europese Beweging Nederland
  • Vereniging voor Democratisch Europa

 

aangesloten bij

ADVOCATENKANTOOR SWART is aangesloten bij MFN Registermediator

  De Geschillencommissie  

De beroepsvereniging voor professionals in mediation