Algemene praktijk

Onderneming- en verbintenissenrecht

Ondernemingsrecht is de grote noemer voor veel juridische aangelegenheden die kunnen spelen tussen ondernemers. Voorbeelden zijn: geschillen omtrent de uitleg van een overeenkomst, algemene voorwaarden, een geschil uit onrechtmatige daad, het aanvragen van een faillissement of het verweer tegen een verzoek tot faillietverklaring.

Het verbintenissenrecht behelst de verbintenissen tussen mensen. U kunt denken aan onrechtmatige daad, overeenkomstenrecht en contractenrecht en overeenkomsten zoals arbeids-, huurovereenkomsten.

Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Advocatenkantoor Swart staat zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidsrechtelijke kwesties.
Bij arbeidsrecht moet u denken aan alle kwesties rondom:

• De arbeidsovereenkomst;
• Arbeidsvoorwaarden;
• Concurrentiebedingen;
• Loonvorderingen;
• Ontbinding van de arbeidsovereenkomst en andere ontslagprocedures.

Ook kunt u denken aan het bestuderen van de geldigheid van proeftijdbedingen en concurrentiebedingen.

U kunt een beëindigingsovereenkomst op laten stellen, maar u kunt ook een kort geding laten voeren in geval van ontslag op staande voet.

Uiteraard is het streven om tot een oplossing van het geschil te komen zónder tussenkomst van de rechter. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is het mogelijk om u in rechte te vertegenwoordigen.

Het ontslagrecht is ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Wet werk en zekerheid.

NEEM CONTACT MET ONS OP

ADVOCATENKANTOOR SWART IS WERKZAAM IN DIVERSE RECHTSGEBIEDEN. 
NEEM CONTACT OP VOOR EEN AFSPRAAK!

Logo Advocatenkantoor Swart

Laan van Brabant 22, 4701 BK Roosendaal

MfN Registermediator
De Geschillencommissie
NMv de beroepsvereniging voor professionals in mediation
High Trust keurmerk.