mr. L. Swart

mr. L. Swart

Prof. Mr. Dr. Ian Sumner geeft op uitnodiging van Advocatenkantoor Swart een cursus afstamming-gezag-omgang (inclusief actualiteiten). De onderwerpen worden vanuit nationaal en internationaal perspectief bekeken.

Vanwege de crisis is het nog niet duidelijk of de cursus op locatie kan worden gegeven.

Indien na 20 mei kleine groepen worden toegestaan, zal de cursus op locatie worden gegeven. Een deel van de deelnemers kan de cursus dan digitaal volgen via Zoom/Teams.

Indien na 20 mei geen versoepeling volgt, wordt de cursus volledig digitaal gegeven. Deelnemers via de digitale weg zullen na afloop van de cursus een aantal wachtwoorden door moeten geven en een aantal vragen beantwoorden.  

 

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:  

Afstammingsrecht (nationaal en internationaal):

- geboorte binnen huwelijk/geregistreerd partnerschap

- ontkenning vaderschap/moederschap

- erkenning, en vooral vervangende toestemming erkenning

- vernietiging erkenning

- gerechtelijk vaststelling

Gezag en omgang:

- bevoegdheid van de Nederlands rechter

- van rechtswege gezagsverhoudingen

 

Voor meer informatie verwijs ik naar de flyer.

 

Datum: maandag 15 juni 2020

Tijd: 10.00 – 16.00 uur (inloop 09.30 uur) (inclusief lunch)

Locatie: Best Western City Hotel Goderie – Stationsplein 5A Roosendaal

Kosten: € 250 exclusief Btw

Opleidingspunten: 5 (zelf op te geven bij NOvA ex art. 4.4 Voda voor familie-/jeugdrecht); 5 MfN categorie 2.

 

Aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Indien u interesse heeft: u bent van harte welkom!

Voor de agenda:

- 10-09-2020: masterclass stiefplannen voor advocaten en mediators, mw. C. Haverkort en mw. M. Kooistra-Poppelier verbonden aan Poppelier Opleidingen (hele dag) - 6 lesuren

- 05-11-2020: actualiteiten kinder- en partneralimentatie, mw mr. A. Hendriks verbonden aan Van Kempen c.s. Advocaten - 3 lesuren

Getagged onder

Wat moet u in de huidige rare tijd doen als u een alimentatieplicht heeft en u bent ondernemer?

De overheid heeft noodmaatregelen genomen om ondernemers en werkgevers tegemoet te komen. Zo is er een borgstelling voor MKB-kredieten en kunnen MKB-ondernemingen onder bepaalde voorwaarden maximaal 6 maanden uitstel krijgen voor de aflossing op hun financieringen.
Voor zelfstandigen wordt bijstand toegankelijker gemaakt. Ook is uitstel van betaling voor belastingen of aanpassing van de voorlopige aanslag mogelijk.

Hoe uw situatie als ondernemen ook is: de alimentatieplicht blijft uiteraard bestaan. Er kan echter sprake zijn van een daling in uw inkomen. Een inkomensdaling kan effect hebben op een alimentatieberekening. Indien u gaat scheiden is het van belang dat u in overleg blijft met uw ex-partner. Samen kunt u afspraken maken over een tijdelijke regeling voor alimentatie. Als u in gesprek blijft, kunt u - ook wanneer de crisis voorbij is - afspraken maken voor de daaropvolgende periode.

Voor werknemers is een inkomensdaling vrij eenvoudig vast te stellen. Het basissalaris zal blijven bestaan, maar extra inkomsten vervallen. Ook voor werknemers geldt dat een aanpassing van de alimentatie wellicht tijdelijk noodzakelijk is. U kunt samen een afspraak op papier laten zetten. U laat dan een korte overeenkomst opstellen.

Voor ondernemers is het onzeker wat er gaat gebeuren. Een inkomensdaling is meestal wel te overbruggen, maar blijft het bedrijf bestaan. En zo ja, hoe ziet het er dan uit?

Van belang is  dat u - ook als u al uit elkaar bent - de dialoog openhoudt.

Momenteel is het voor ondernemers nagenoeg onmogelijk om accurate draagkrachtberekeningen te laten maken. Verstandiger is het om een voorlopige afspraak te maken en het daadwerkelijk berekenen te verschuiven naar later datum.
Het doel is immers dat beide partijen in hun primaire levensbehoeften kunnen blijven voorzien.
Nadat alles weer normaal is, kan er een berekening gemaakt worden en kunnen er afspraken gemaakt worden over extra betalingen over de crisisperiode (indien dat financieel haalbaar is uiteraard).

Het is belangrijk dat u samen met uw adviseurs bekijkt wat de mogelijkheden zijn en wat voor toekomstbeeld er is.
Indien u naar een advocaat-mediator gaat, is het mogelijk om uw accountant dan wel financieel adviseur te laten adviseren of deel te laten nemen aan het gesprek.

Immers, als u bijvoorbeeld een nabetaling doet nadat de crisis voorbij is kan dat fiscale gevolgen hebben.

-----

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. Swart.

Nadat ik zelf de training van Heleen Koppejan via Op-één-lijn had gevolgd, kreeg ik het idee om de training wat breder uit te zetten binnen mijn beroepsgroepen.

Zowel advocaten als mediators krijgen te maken met ouders die de andere ouder het liefste buitensluiten. Vaak horen we de woorden:  "ik kan hem toch echt niet dwingen naar zijn vader te gaan " of "ik kan haar toch moeilijk oppakken en daar neerzetten? ze wil echt niet." 

Het is de vraag of dat ook echt zo is. 

Om ouderonthechting te kunnen herkennen is de training zeer geschikt. Heleen legt duidelijk uit wat hechting is, hoe je tekenen van ouderonthechting kunt herkennen etc. Immers, de tekenen herkennen helpen al om anders naar de zaak te kijken.

Zo zal je minder snel in een procedure briefjes van kinderen in het geding brengen en zal je meer proberen de ouders naar het echte belang van het kind te laten kijken.

De training vindt plaats op 13-03-2020 in Roosendaal. Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie.

De MfN heeft  6 punten voor categorie 2 toegekend. Voor de NOvA kan je zelf de punten doorgeven onder vaardigheden.

Getagged onder

Heeft u ruzie over een familiekwestie of ligt u in scheiding en komt u er samen niet uit? Professionele mediation biedt de uitkomst!

Met behulp van een neutrale derde zoekt u een oplossing die voor alle betrokkenen werkt. Dat kost u minder geld, geeft meer invloed op de uitkomst en u weet veel eerder waar u aan toe bent dan dat u naar de rechtbank zou gaan. Mediation is de eerste stap naar professionele conflictoplossing.

Ben je benieuwd naar wat mediation precies inhoudt? Of wat het voor jou kan betekenen? Van 14 tot en met 18 oktober 2019 organiseert de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) met haar leden de derde Week van de Mediation. Je kunt dan vrijblijvend met een mediator bespreken of mediation iets voor jou is.

Meld je voor het gratis inloopspreekuur op woensdag 16 oktober 2019 (09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur) aan via www.roosendaalmediation.nl of via 0165 743 105 en vraag naar mw.mr. L.E. Swart

Advocatenkantoor Swart – Vughtstraat 3 Roosendaal – E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Getagged onder

Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel voor de herziening van het stelsel van partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer.

De huidige maximale termijn van 12 jaar staat al erg lang ter discussie. Bij relatief korte huwelijken wordt een termijn van 12 jaar tegenwoordig vaak als onredelijk gezien. Nu het wetsvoorstel is aangenomen komt daar verandering in.

Wat houdt de nieuwe wet in?

De gemiddelde duur van partneralimentatie wordt verkort. Voorheen gold de termijn van maximaal 12 jaar. Volgens de nieuwe wet wordt de termijn waarover partneralimentatie wordt betaald afhankelijk van de duur van het huwelijk. De wet gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk met als maximum 5 jaar.

Wel zijn er enkele uitzonderingen:


- huwelijken die langer geduurd hebben dan 15 jaar waarbij degene die de partneralimentatie zal ontvangen maximaal 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. In die situatie geldt dat de partneralimentatie pas eindigt op het moment waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt (door degene die de alimentatie ontvangt). De duur is dan maximaal 10 jaar.
- huwelijken met jongen kinderen onder de 12 jaar. In deze situatie loopt de verplichting om partneralimentatie te betalen door totdat het jongste kind 12 jaar wordt. Dit betekent in theorie dat er dan maximaal 12 jaar betaald dient te worden.

Er geldt nog een uitzondering welke vervalt na een aantal jaren en wel de volgende. Degenen die 50 jaar en ouder zijn en die langer dan 15 jaar gehuwd zijn hebben recht op 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering vervalt in 2027.

Deze nieuwe wet treedt - naar verwachting - in werking op 01-01-2020.

Het is belangrijk zich te realiseren dat deze wet alleen geldt voor zogenaamde "nieuwe gevallen". Als er al een procedure (bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure) is gestart of als er al een bijdrage is vastgesteld door de rechter, blijft de oude termijn van maximaal 12 jaar gelden.

-----

Over de werking van de nieuwe wet is natuurlijk nog niet veel bekend. Er zijn nog geen uitspraken gedaan door de rechtbanken. Er is dus ook geen zgn.  "jurisprudentie". De tijd zal het leren.

Hoe werkt het in de praktijk? Wilt u weten of het voor u verstandig is om toch nog in 2019 een verzoekschrift in te dienen om zo onder het oude systeem te vallen, neem dan contact op met mw. mr. L.E. Swart.

Getagged onder

Stel: een dierbare overlijdt, u regelt de zaken voor diegene, zegt abonnementen op, verwerkt de administratie. En dan? Dan staat er ineens een deurwaarder bij u op de stoep met een vordering en die gaat beslag leggen op uw spullen, auto, bankrekening etc.!

U heeft de erfenis aanvaardt zegt men en u krijgt nu ineens een vordering aan de broek terwijl u niets afwist van het bestaan van die vordering. Wat nu?

De wet geeft u middels artikel 4:194a van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om een verzoek bij de kantonrechter in te dienen voor een machtiging om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Het beneficiair aanvaarden betekent dat u alleen de lusten krijgt, dus alleen het positieve saldo als dat er is.

Wanneer is er sprake van aanvaarding van een nalatenschap/erfenis? Veel mensen denken dat een nalatenschap pas bewust wordt aanvaard wanneer de erfgenamen een verklaring afleggen, naar de notaris moeten etc.

Echter, veel mensen hebben geen testament opgesteld en hebben bijvoorbeeld geen groot vermogen waarover erfbelasting betaald moet worden. De erfgenamen handelen dan zelf de nalatenschap af. Het regelen van praktische zaken, zoals het opheffen van bankrekeningen, het regelen van de administratie, opzeggen van abonnementen, het leeghalen van een woning etc. betekent dat u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard - met alle gevolgen van dien!

Als u de nalatenschap heeft aanvaard, krijgt u in feite de lusten en de lasten van die nalatenschap. Als er dus schulden zijn, dan komen de schuldeisers naar u toe. Dit kan zeer vervelend zijn wanneer het grote schulden zijn.

Gelukkig heeft de wetgever de mogelijkheid gecreëerd om achteraf alsnog de nalatenschap beneficiair te kunnen aanvaarden. Wel moet u natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo mag de erfgenaam na zuivere aanvaarding van de nalatenschap pas bekend worden met een schuld die hij/zij niet kende en ook niet behoorde te kennen. Daarnaast moet het verzoek bij de kantonrechter binnen 3 maanden na die ontdekking ingediend zijn.

U begrijpt dat u aan moet tonen dat u niets wist van de vordering én dat u het ook niet had kunnen weten. Als u op het moment van de aanvaarding van de nalatenschap al wist van de schuld, kunt u geen beroep doe op artikel 4:194a.

Als een erfgenaam niet precies wist hoe het zat, maar onder de omstandigheden van het geval toch echt beter had moeten weten, twijfelde of had moeten twijfelen over de schuld en als die erfgenaam geen onderzoek heeft gedaan, dan kan diegene ook geen beroep doen op het artikel.

Als u een verzoek in dient zult u dus moeten onderbouwen en bewijzen dat u van niets wist en dat u het ook niet had kunnen weten. Er volgt altijd een zitting waarbij bijvoorbeeld ook de kinderen van de erflater worden uitgenodigd en ook de schuldeiser.

Is de kantonrechter het met u eens, dan verleent de kantonrechter een machtiging aan u om de nalatenschap van de erflater beneficiair te aanvaarden. Vervolgens kunt u met die machtiging de griffie van de rechtbank in het boedelregister bij de rechtbank aan laten tekenen dat u de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard. De schuldeiser kan de vordering dan niet meer verhalen op uw privé vermogen.

Heeft u vragen over een dergelijke procedure? Neem contact op met mw. mr. L.E. Swart.

Getagged onder

Scheiding, arbeidsconflict, burenruzie? Je hoeft er niet meteen voor naar de rechtbank. Maar hoe los je het dan wel op?

Professionele mediation biedt de uitkomst.

Met behulp van een neutrale derde zoek je een oplossing die voor alle betrokkenen werkt. 

Dat kost jou minder geld, geeft je meer invloed op de uitkomst en je weet veel eerder waar je aan toe bent.

Of het nu privé is, of op het werk: mediation is de eerste stap naar professionele conflictoplossing.

 

Conflicten oplossen is beter dan uitvechten. Probeer het eens met een professionele mediator.

 

Uitnodiging: Week van de Mediation 2018 - Conflicten oplossen is beter dan uitvechten.

 

Ben je benieuwd naar wat mediation precies inhoudt? Of wat het voor jou kan betekenen? Van 15 tot en met 19 oktober organiseert de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) met haar leden de tweede Week van de Mediation.

Tijdens de Week van de Mediation laten mediators met verschillende expertises zien dat mediation werkt.

Overal in Nederland worden activiteiten georganiseerd. Advocatenkantoor Swart organiseert een gratis inloopspreekuur op woensdag 17-10-2018 van 09.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Een gesprek duurt maximaal een half uur.

Je kunt je aanmelden via www.roosendaalmediation.nl of via 0165 743 105. Vraag naar mw. mr. L.E. Swart.

 

Conflicten oplossen is beter dan uitvechten. Week van de Mediation 2018

 

Getagged onder

Waarschijnlijk heeft u inmiddels al vaak berichten over de AVG voorbij horen of zien komen. U krijgt er overal mee te maken. Overal wordt u gevraagd toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Getagged onder

Beroepsverenigingen

Mr. Swart is lid van de volgende verenigingen:

  • Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten
  • Nederlandse Mediatorsvereniging
  • Vereniging de Jonge Balie Breda
  • Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
  • Europese Beweging Nederland
  • Vereniging voor Democratisch Europa

 

aangesloten bij

ADVOCATENKANTOOR SWART is aangesloten bij MFN Registermediator

  De Geschillencommissie  

De beroepsvereniging voor professionals in mediation