Wat moet u in de huidige rare tijd doen als u een alimentatieplicht heeft en u bent ondernemer?

De overheid heeft noodmaatregelen genomen om ondernemers en werkgevers tegemoet te komen. Zo is er een borgstelling voor MKB-kredieten en kunnen MKB-ondernemingen onder bepaalde voorwaarden maximaal 6 maanden uitstel krijgen voor de aflossing op hun financieringen.
Voor zelfstandigen wordt bijstand toegankelijker gemaakt. Ook is uitstel van betaling voor belastingen of aanpassing van de voorlopige aanslag mogelijk.

Hoe uw situatie als ondernemen ook is: de alimentatieplicht blijft uiteraard bestaan. Er kan echter sprake zijn van een daling in uw inkomen. Een inkomensdaling kan effect hebben op een alimentatieberekening. Indien u gaat scheiden is het van belang dat u in overleg blijft met uw ex-partner. Samen kunt u afspraken maken over een tijdelijke regeling voor alimentatie. Als u in gesprek blijft, kunt u - ook wanneer de crisis voorbij is - afspraken maken voor de daaropvolgende periode.

Voor werknemers is een inkomensdaling vrij eenvoudig vast te stellen. Het basissalaris zal blijven bestaan, maar extra inkomsten vervallen. Ook voor werknemers geldt dat een aanpassing van de alimentatie wellicht tijdelijk noodzakelijk is. U kunt samen een afspraak op papier laten zetten. U laat dan een korte overeenkomst opstellen.

Voor ondernemers is het onzeker wat er gaat gebeuren. Een inkomensdaling is meestal wel te overbruggen, maar blijft het bedrijf bestaan. En zo ja, hoe ziet het er dan uit?

Van belang is  dat u - ook als u al uit elkaar bent - de dialoog openhoudt.

Momenteel is het voor ondernemers nagenoeg onmogelijk om accurate draagkrachtberekeningen te laten maken. Verstandiger is het om een voorlopige afspraak te maken en het daadwerkelijk berekenen te verschuiven naar later datum.
Het doel is immers dat beide partijen in hun primaire levensbehoeften kunnen blijven voorzien.
Nadat alles weer normaal is, kan er een berekening gemaakt worden en kunnen er afspraken gemaakt worden over extra betalingen over de crisisperiode (indien dat financieel haalbaar is uiteraard).

Het is belangrijk dat u samen met uw adviseurs bekijkt wat de mogelijkheden zijn en wat voor toekomstbeeld er is.
Indien u naar een advocaat-mediator gaat, is het mogelijk om uw accountant dan wel financieel adviseur te laten adviseren of deel te laten nemen aan het gesprek.

Immers, als u bijvoorbeeld een nabetaling doet nadat de crisis voorbij is kan dat fiscale gevolgen hebben.

-----

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. Swart.

Beroepsverenigingen

Mr. Swart is lid van de volgende verenigingen:

  • Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten
  • Nederlandse Mediatorsvereniging
  • Vereniging de Jonge Balie Breda
  • Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
  • Europese Beweging Nederland
  • Vereniging voor Democratisch Europa

 

aangesloten bij

ADVOCATENKANTOOR SWART is aangesloten bij MFN Registermediator

  De Geschillencommissie  

De beroepsvereniging voor professionals in mediation