Blog

Jeugdrecht

Jeugdrecht (1)

Als uw kind onder toezicht is gesteld, kan de gecertificeerde instelling (hierna: GI) een aanwijzing opleggen indien de GI meent dat u zich niet aan afspraken houdt, of niet goed meewerkt met hulpverlening etc.

De GI kondigt een aanwijzing eerst aan. U krijgt dan een brief met de aankondiging dat de GI - als de situatie niet verbetert - een aanwijzing zal geven. Die aanwijzing kan de GI aan de kinderrechter voorleggen om te laten bekrachtigen.

Een ouder kan echter de aanwijzing aan de kinderrechter voorleggen om deze vervallen te laten verklaren. Een ouder kan een rechter er dus naar laten kijken of de aanwijzing terecht is gegeven. Het verzoek om die aanwijzing vervallen te laten verklaren moet wel binnen 14 dagen nadat de aanwijzing is gegeven ingediend zijn. De zaak wordt daarna snel op zitting gepland.

---------------------

In de onderstaande - net gepubliceerde - zaak ging het om een 'verhuisverbod'. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:3980 

De GI meende te mogen bepalen dat ouders niet mochten verhuizen naar Zeeland. Eerder had de GI wel toestemming gegeven voor een verhuizing naar België, maar toen ouders kozen voor Zeeland was dat absoluut niet bespreekbaar.

Deze ouders hadden goed uitgezocht waar ze wilden gaan wonen, zij hadden gegronde redenen om te willen verhuizen, ze hadden al uitgezocht waar het kind naar school kon gaat en wilden zelfs een verklaring tekenen waarin stond dat zij in Zeeland zouden blijven.

Maar nee, de GI gaf niet toe en gaf ouders juist een aanwijzing.

Tijdens de zitting bleek dat de gezinsvoogd maar 1 keer per 3 maanden contact heeft met ouders (en dat is de laatste tijd uitsluitend telefonisch). Dat is dus vier keer per jaar! Ik schrijf het uit, want het is bijna niet te geloven. Hooguit 4 keer per jaar is er contact. Hoe meent die gezinsvoogd dan het gezin te kennen? 

Ik verwijs naar de mooie uitspraak voor de details, maar het moet mij van het hart dat dit toch wel bedroevend is.

Ja wij advocaten kunnen inderdaad het hele circus optuigen om die aanwijzing vervallen te laten verklaren, maar heeft de GI wel enig idee wat dit betekent voor ouders?

Een verhuisverbod mag niet, maar die aanwijzing ligt er wel. Ouders moeten daar dus iets mee want als ze tegen de aanwijzing in handelen ligt een uithuisplaatsing op de loer.

Ouders slapen hier niet van, zijn doodzenuwachtig om zo'n onzekere procedure te moeten doorlopen en waarom?

Beste GI, we weten allemaal dat de jeugdzorgketen in zwaar weer verkeert, maar denk ook eens aan ouders als u dit soort - vrij dramatische - aanwijzingen opstelt? Denkt u eraan wat het met ouders doet?

De ouders in kwestie zijn zeer dankbaar voor de uitspraak en nu hard op zoek naar een leuke woning in Zeeland.

Van de GI hebben ze te horen gekregen dat de gezinsvoogd (nummer 8 overigens) wordt vervangen voor nummer 9.

Logo Advocatenkantoor Swart

Vughtstraat 3, 4701 NJ Roosendaal

MfN Registermediator
De Geschillencommissie
NMv de beroepsvereniging voor professionals in mediation
High Trust keurmerk.