ADVOCATENKANTOOR SWART IS GESPECIALISEERD IN HET JEUGDRECHT EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT. 

NEEM CONTACT OP VOOR EEN AFSPRAAK!

Personen- en familierecht

Advocatenkantoor Swart kan u uiteraard bijstaan in een procedure, maar onderhandelen, advisering en mediation behoren ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Mediation

De mediator fungeert als neutrale bemiddelaar en begeleidt partijen naar een oplossing in de door hen voorgelegde kwestie.

Meer informatie

Jeugdrecht

Advocatenkantoor Swart staat ouders (met kinderen) bij tijdens een breuk of scheiding.

 

Meer informatie

Advocatenkantoor Roosendaal

Advocatenkantoor Swart is gespecialiseerd in het jeugdrecht en het personen- en familierecht maar ook voor algemenere vragen over het verbintenissenrecht kunt u terecht. Mr. Swart is als jeugdrechtadvocaat verbonden aan de Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten.

Mr. Swart is bijzondere curator en verbonden aan de Stichting Bijzondere Curator Nederland.

Daarnaast is mr. Swart MfN-register mediator en geaccrediteerd familiemediator.

Kenmerkend voor ons is de persoonlijke benadering van de zaak. Vanwege de korte lijnen heeft u snel en direct contact met uw advocaat.

Mr. Lotte Swart
Vrouwe justitia

HEEFT U RECHT OP RECHTSBIJSTAND?

Indien een cliënt in aanmerking komt voor door de Staat gefinancierde rechtsbijstand geldt het volgende: Advocatenkantoor Swart bespreekt samen met een cliënt op basis van zijn/haar inkomensgegevens en diens vermogen de mogelijkheid om voor een “toevoeging” in aanmerking te komen. Indien geschat wordt dat de cliënt voor door de Staat gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt een aanvraag ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand te ‘s-Hertogenbosch.

De Raad voor Rechtsbijstand oordeelt op basis van de gegevens betreffende het inkomen en vermogen verstrekt door de Belastingdienst of de cliënt in aanmerking komt. De Raad neemt in beginsel het inkomen en vermogen van twee jaar voor het jaar van de aanvraag mee in de beoordeling.

De meest actuele tarieven vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

High trust

Advocatenkantoor Swart werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand. High Trust is de basis voor een samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide partijen staat hierin centraal. Met High Trust werken we daarnaast aan een duurzame samenwerking.

De uitgangspunten welke bij High Trust gehanteerd worden, zijn transparantie, begrip en vertrouwen. Hierbij werken van een gezamenlijk startpunt naar een gezamenlijk eindpunt toe. De samenwerking op basis van High Trust is een duurzame manier, omdat beide partijen weinig administratieve rompslomp of andere obstakels ervaren en er op basis hiervan een goede samenwerking kan worden gecreëerd.

Dienstverlening

U kunt voor een aantal zaken terecht.

  • advisering met betrekking tot het wel of niet voeren van een procedure;
  • mediation;
  • het voeren van procedures;
  • advisering op diverse juridische gebieden;

Europees Hof: Advocatenkantoor Swart kan met u bespreken of uw zaak geschikt is voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. Indien u in Nederland alle procedure-instanties heeft doorlopen en indien er bepalingen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn geschonden, zoals bijvoorbeeld het recht op fair trial of het recht op family life, kan bekeken worden of het zinvol is.  Het Europese Hof neemt slechts een heel klein percentage van de verzoeken in behandeling.

Laatste blogs

ADVOCATENKANTOOR SWART IS GESPECIALISEERD IN HET JEUGDRECHT EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT. 

NEEM CONTACT OP VOOR EEN AFSPRAAK!

Logo Advocatenkantoor Swart

Laan van Brabant 22, 4701 BK Roosendaal

MfN Registermediator
NMv de beroepsvereniging voor professionals in mediation
High Trust keurmerk.